Akkreditált szakok

Alapszakok

Mesterszakok

PhD képzések

Új rendszerű tanári mesterképzések
Közismereti tanári képzések: (2, 4 vagy 5 félév)
(2017 szeptemberétől)

Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

Osztatlan tanárképzések

Szakirányú képzések

Pedagógus-továbbképzési programok

  • Magyartanárok szakmai és pedagógiai továbbképzése. Engedélyszám: 82/22/2012.
  • Történelemtanárok szakmai és pedagógiai megújulása. Engedélyszám: 82/21/2012.
  • Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban. Engedélyszám: 957/113/2013.
  • Szaknyelvtanítási módszertani továbbképzés némettanárok számára (gazdasági szaknyelvi tréning). Engedélyszám: 23/56/2015.
  • Együtthaladó-tartalomalapú magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára. Engedélyszám: 23/58/2015.
  • Történelmi műveltséggel az előítéletek, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. Engedélyszám: 23/59/2015.
  • Iskolai közösségi szolgálat és önkéntes segítségnyújtás. Engedélyszám: 23/60/2015.

RÉGÉSZET ALAPSZAK

A magyar felsőoktatás új rendje szerint a régészet önálló BA alapszak a 2017-2018-as tanévtől. A BA diplomát adó képzés 6 félév időtartamú. A képzés során az általános alapozó ismeretek és a szakmai alapozó tárgyak teljesítése mellett a hallgatóknak két szakterületet kell választani, melyből mélyebb ismeretekre tesznek szert.

A Miskolci Egyetem az új képzési rendszerben három szakterületet indít:

  • őskori régészet,
  • archeometri
  • roncsolásmentes régészet.

Az archeometria és a roncsolásmentes régészet kurzusspektruma egyetemünk műszaki karainak oktatóira és laboratóriumaira épül, ami egyedülálló lehetőséget nyújt a hallgatóknak műszerhasználat és egyéb analitikai módszerek elsajátítására a magyarországi régészeti képzésben.

A képzés gyakorlatorientált. Évenként 2 hét ásatási gyakorlat, terepgyakorlatok, muzeológiai gyakorlat az alaptanterv részét képezi.

A Régészet BA diplomával a múzeumi hálózatban régész-technikusi munkakörben lehet elhelyezkedni, melyre Magyarországon folyamatos a kereslet.

A BA diploma megszerzésével a hallgatók jelentkezhetnek MA szintű képzésre.

További információ:
Történettudományi Intézet
Miskolc-Egyetemváros, B/2 ép. 4 em.
Tel.: (46) 565-111 21-34 mellék

E-mail: boltgbea@uni-miskolc.hu
Web: http://tti.uni-miskolc.hu