Akkreditált szakok

Alapszakok

Mesterszakok

PhD képzések

Új rendszerű tanári mesterképzések
Közismereti tanári képzések: (2, 4 vagy 5 félév)
(2017 szeptemberétől)

Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

Osztatlan tanárképzések

Szakirányú képzések

Pedagógus-továbbképzési programok

 • Magyartanárok szakmai és pedagógiai továbbképzése. Engedélyszám: 82/22/2012.
 • Történelemtanárok szakmai és pedagógiai megújulása. Engedélyszám: 82/21/2012.
 • Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban. Engedélyszám: 957/113/2013.
 • Szaknyelvtanítási módszertani továbbképzés némettanárok számára (gazdasági szaknyelvi tréning). Engedélyszám: 23/56/2015.
 • Együtthaladó-tartalomalapú magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára. Engedélyszám: 23/58/2015.
 • Történelmi műveltséggel az előítéletek, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. Engedélyszám: 23/59/2015.
 • Iskolai közösségi szolgálat és önkéntes segítségnyújtás. Engedélyszám: 23/60/2015.

TANÁR- KÖZGAZDÁSZTANÁR MESTERSZAK

A tanár- közgazdásztanár mesterszakra az alábbi végzettségekkel lehet jelentkezni:

 • akiknek gazdaságtudományi képzési területen egyetemi szintű diplomájuk van, és most szeretnének hozzá tanári végzettséget (2 félév), vagy
 • akik már rendelkeznek főiskolai szintű közgazdásztanár diplomával és most szeretnének mesterszintű diplomát (2 félév), vagy
 • akiknek már van egy tanári diplomájuk (pl. magyartanár) és most szeretnének egy másik tanári végzettséget (4 félév), vagy
 • szakoktató oklevéllel rendelkeznek gazdaságtudományi képzési területen (4 félév), vagy
 • főiskolai, BA diplomával rendelkezne gazdaságtudományi képzési területen (4 félév).

A képzést gondozó intézeteink: Tanárképző Intézet, Gazdaságtudományi Kar