Akkreditált szakok

Alapszakok

Mesterszakok

PhD képzések

Új rendszerű tanári mesterképzések
Közismereti tanári képzések: (2, 4 vagy 5 félév)
(2017 szeptemberétől)

Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

Osztatlan tanárképzések

Szakirányú képzések

Pedagógus-továbbképzési programok

  • Magyartanárok szakmai és pedagógiai továbbképzése. Engedélyszám: 82/22/2012.
  • Történelemtanárok szakmai és pedagógiai megújulása. Engedélyszám: 82/21/2012.
  • Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban. Engedélyszám: 957/113/2013.
  • Szaknyelvtanítási módszertani továbbképzés némettanárok számára (gazdasági szaknyelvi tréning). Engedélyszám: 23/56/2015.
  • Együtthaladó-tartalomalapú magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára. Engedélyszám: 23/58/2015.
  • Történelmi műveltséggel az előítéletek, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. Engedélyszám: 23/59/2015.
  • Iskolai közösségi szolgálat és önkéntes segítségnyújtás. Engedélyszám: 23/60/2015.

RÉGÉSZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG, VÉDELEM ÉS HASZNOSÍTÁS

Ismertető
A Miskolci Egyetem Őstörténeti és Régészeti Tanszékén működő Régészeti Kulturális Örök- ség, védelem és hasznosítás szakirányú továbbképzési szakra minden felsőfokú diplomával rendelkező jelentkezhet, akit érdekel a régészet, netán valamikor régészetet szeretett volna tanulni, vagy olyan munkakörben dolgozik, ahol a kulturális örökség e területének védelme vagy hasznosítása, esetleg mindkettő együttesen alkalmazható.

A tantárgyak teljesítése s szakdolgozat eredményes megvédése után a hallgatók Régészeti kulturális örökség védelem és hasznosítás szaktanácsadó szakirányú diplomát kapnak.

A négy félév során oktatott tantárgyak megismertetnek a régészet elméleti kérdéseivel és gyakorlati módszereivel. Az utóbbiak kiterjednek az archeológiai lelőhelyek felderítésére s a az ásatási gyakorlat keretében a jelentkezők elsajátíthatják a korszerű régészet feltárási módszereit. Az anyagismereti órákon megtanulhatják a régészeti emlékek meghatározását.

A meghirdetett kurzus két változata aszerint tér el valamivel egymástól, hogy az egyikben a védelemmel, míg a másikban inkább a hasznosítással kapcsolatos ismeretek oktatására esik a hangsúly.

Az előbbiben, amely a nemzeti parkok természetvédelmi őrei és más, a régészeti kulturális örökség védelmét ellátó hatóságoktól jelentkezők - rendőrség, vízügyőrség, vámőrség - számára a jogi és intézkedési ismeretek kapnak nagyobb hangsúlyt.

Az idegenforgalomban dolgozó jelentkezőknek a turisztika gazdaságtanába és menedzsmentjébe nyújtunk részletesebb ismeretanyagot. Számukra a régészeti turizmus kapcsán az ókori egyiptomi, a klasszikus antikvitás és az egzotikus latin-amerikai régészet oktatásával is szolgálunk. De e tantárgyakat természetesen azok is választhatják, akik csak a régészet iránti érdeklődésből jelentkeznek hozzánk.

A felvétel feltétele:
Bármely képzési területen alapszakon szerzett oklevél

Képzés adatai

A felsőoktatási intézmény/kar neve: Miskolci Egyetem,
Bölcsészettudományi Kar ME-BTK
A szakirányú továbbképzés neve: Régészeti kulturális örökség védelem és hasznosítás
Képzés nyelve: magyar
Képzési idő: 4 félév
Munkarend: levelező,
tömbösítve, félévente 4 nap
Tandíj:150 ezer Ft/félév
Képzés felelőse:Dr. Pusztainé dr. Fischl Klára tanszékvezető
Érdeklődni lehet:+36-46-565-223, email: fklari@gmail.com
Jelentkezés módja: Letölthető jelentkezési lapon
Letöltés: jel_lap_regeszeti.doc
A jelentkezési lap mellé csatolni kell az alapdiploma fénymásolatát!