Akkreditált szakok

Alapszakok

Mesterszakok

PhD képzések

Új rendszerű tanári mesterképzések
Közismereti tanári képzések: (2, 4 vagy 5 félév)
(2017 szeptemberétől)

Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

Osztatlan tanárképzések

Szakirányú képzések

Pedagógus-továbbképzési programok

  • Magyartanárok szakmai és pedagógiai továbbképzése. Engedélyszám: 82/22/2012.
  • Történelemtanárok szakmai és pedagógiai megújulása. Engedélyszám: 82/21/2012.
  • Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban. Engedélyszám: 957/113/2013.
  • Szaknyelvtanítási módszertani továbbképzés némettanárok számára (gazdasági szaknyelvi tréning). Engedélyszám: 23/56/2015.
  • Együtthaladó-tartalomalapú magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára. Engedélyszám: 23/58/2015.
  • Történelmi műveltséggel az előítéletek, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. Engedélyszám: 23/59/2015.
  • Iskolai közösségi szolgálat és önkéntes segítségnyújtás. Engedélyszám: 23/60/2015.

KISEBBSÉGI-ESÉLYEGYENLŐSÉGI TANÁCSADÓ

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik minisztériumokban, önkormányzatokban, kisebbségi önkormányzatokban, oktatási, nevelési intézményekben, civil szervezetekben dolgoznak, vagy szeretnének elhelyezkedni.

A végzettek képesek lesznek hazai és Európai Uniós viszonylatban értelmezni a kisebbségi és esélyegyenlőségi konfliktusokat, a képzés alatt elsajátított interdiszciplináris tudás és képességek birtokában alternatív megoldásokat keresni azokra.

A felvétel feltétele: bölcsészettudomány, társadalomtudomány, nemzetvédelmi és katonai, orvos- és egészségtudomány, agrár, műszaki, jogi és igazgatási valamint gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben szerzett diploma.

A képzés során a hallgatók kisebbségszociológia, kisebbségi jogok, kisebbségi nevelés és pedagógiai ismeretek, EU esélyegyenlőségi jog és politika, felnőttképzés, munkahelyi és munkaerőpiaci képzés, romológia, kommunikáció, konfliktuskezelés, pályaorientáció, speciális csoportok társadalmi helyzete, munkahelyi kisebbségvédelem és esélyegyenlőségi területén szereznek ismereteket.

Képzési idő: két félév, 60 kredit

Korábban szerzett ismeretek beszámításra kerülnek!

Jelentkezés: Miden év augusztus közepéig, egy erre a célra szolgáló jelentkezési lap kitöltésével és a diploma másolatával, a Miskolci Egyetem, BTK, Dékáni Hivatalába címezve (Miskolc-Egyetemváros, 3515)

Képzési forma: levelező tagozat (pénteki napokon)

Bővebb információ: http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/kepzesek.htm

Letölthető jelentkezési lap: jel_lap_kisebbsegi-eselyegyenlosegi_tanacsado.doc