Akkreditált szakok

Alapszakok

Mesterszakok

PhD képzések

Új rendszerű tanári mesterképzések
Közismereti tanári képzések: (2, 4 vagy 5 félév)
(2017 szeptemberétől)

Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

Osztatlan tanárképzések

Szakirányú képzések

Pedagógus-továbbképzési programok

  • Magyartanárok szakmai és pedagógiai továbbképzése. Engedélyszám: 82/22/2012.
  • Történelemtanárok szakmai és pedagógiai megújulása. Engedélyszám: 82/21/2012.
  • Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban. Engedélyszám: 957/113/2013.
  • Szaknyelvtanítási módszertani továbbképzés némettanárok számára (gazdasági szaknyelvi tréning). Engedélyszám: 23/56/2015.
  • Együtthaladó-tartalomalapú magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára. Engedélyszám: 23/58/2015.
  • Történelmi műveltséggel az előítéletek, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. Engedélyszám: 23/59/2015.
  • Iskolai közösségi szolgálat és önkéntes segítségnyújtás. Engedélyszám: 23/60/2015.

KÖZOKTATÁSI VEZETŐ ÉS PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

A Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés során a hallgatók részletes betekintést nyernek az oktatási rendszer működésébe, megismerik az iskolairányítás különböző szegmenseit. A képzés oktatói között a ME munkatársai mellett – a korábbiaknál hangsúlyosabban – megjelennek a megye, a régió tanügyigazgatásában vezető szerepet játszó szakemberek.

A képzést elvégzők közoktatási vezetői, pedagógus szakvizsga képesítést kapnak.
A képzésben jelenleg felkínált, választható, az egyéni specializációt lehetővé tevő modulok:

  • Szakértői tevékenység, szakértői etika
  • Iskolamarketing
  • Személyes adatvédelem és intézményirányítás
A felsőoktatási intézmény/kar neve: Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar ME-BTK
A szakirányú továbbképzés neve: Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
Képzés nyelve: magyar
Képzési idő: 4 félév
Munkarend: Levelező
Képzés gyakorisága: félévente kb. 6 alkalom
Finanszírozási forma: Költségtérítéses
Minimális létszám: 10 fő
Költségtérítés (félév): 115.000 Ft/félév
Részvétel feltétele: alapképzésben (BSc/BA), mesterképzésben (MSc/MA) szerzett pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat vagy egyetemi/főiskolai szintű pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat;
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
A jelentkezés módja és feltételei: A honlapról letölthető jelentkezési lapon.
Letöltés: jel_lap_kozoktatasi_vezeto.doc
Csatolandó dokumentumok: jelentkezési lap, diplomamásolatok és a pedagógus munkakörben eltöltött legkevesebb három év igazolása, továbbá a 3000,-Ft eljárási díj befizetését igazoló csekk.
Csekk igényelhető a ME BTK Dékáni Hivatalában, 3515 Miskolc.Egyetemváros
e-mail: bolalvik@uni-miskolc.hu
Kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: Kovácsné dr. Duró Andrea
E-mail: titkarsag@tanarkepzo.hu
Telefonszám: 46/565-228