Akkreditált szakok

Alapszakok

Mesterszakok

PhD képzések

Új rendszerű tanári mesterképzések
Közismereti tanári képzések: (2, 4 vagy 5 félév)
(2017 szeptemberétől)

Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

Osztatlan tanárképzések

Szakirányú képzések

Pedagógus-továbbképzési programok

 • Magyartanárok szakmai és pedagógiai továbbképzése. Engedélyszám: 82/22/2012.
 • Történelemtanárok szakmai és pedagógiai megújulása. Engedélyszám: 82/21/2012.
 • Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban. Engedélyszám: 957/113/2013.
 • Szaknyelvtanítási módszertani továbbképzés némettanárok számára (gazdasági szaknyelvi tréning). Engedélyszám: 23/56/2015.
 • Együtthaladó-tartalomalapú magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára. Engedélyszám: 23/58/2015.
 • Történelmi műveltséggel az előítéletek, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. Engedélyszám: 23/59/2015.
 • Iskolai közösségi szolgálat és önkéntes segítségnyújtás. Engedélyszám: 23/60/2015.

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI
SZAKFORDÍTÓ szakirányú továbbképzés
ANGOL, NÉMET OROSZ és KÍNAI nyelvből

KIKNEK AJÁNLJUK A SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉST?

Azoknak akik

 • javítani szeretnék elhelyezkedési esélyeiket a hazai munkaerőpiacon,
 • külföldön szeretnének tanulmányokat folytatni vagy munkát vállalni,
 • munkájuk során gyakran kommunikálnak idegen nyelven szóban és írásban,
 • anyanyelvi lektorok segítségével szeretnék elmélyíteni és továbbfejleszteni eddig megszerzett nyelvtudásukat,
 • oklevéllel kívánják igazolni magas szintű fordítói kompetenciájukat.

Letölthető tájékoztató a képzésről: szakfordito_kepzes.pdf

A képzésről

Jelentkezés feltétele: bármely képzési területen szerzett alapfokú (BA, BSc) vagy hagyományos diploma.

Felvételi vizsga: írásbeli fordítás (idegen nyelvről-magyarra). A felvételi vizsgán a jelentkező által hozott nyomtatott szótár használható.

Választható nyelvek: angol, német, orosz

A képzés időtartama: 2 félév

Teljesítendő kreditek száma: 60 kredit

Munkarend: levelező

Képzési napok: péntek és szombat (félévente 8-10 hét)

Költségtérítés összege: 135.000 Ft/félév

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: társadalomtudományi és gazdasági szakfordító

A záródokumentum típusa: az eredeti végzettséggel azonos szintű oklevél.

Jelentkezési lap letöltése:
Angol nyelvű képzéshez: jjel_lap_tgsz-angol.doc
Német nyelvű képzéshez: jel_lap_tgsz-nemet.doc
Orosz nyelvű képzéshez: jel_lap_tgsz-orosz.doc
Kínai nyelvű képzéshez: jel_lap_tgsz-kinai.doc

Kérjük, hogy a kitöltött jelentkezési lapot az alábbi címre szíveskedjék eljuttatni: 3515 Miskolc-Egyetemváros, ME BTK Dékáni Hivatal

Jelentkezés díja: 3.000,-Ft

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, továbbá a 3000,-Ft eljárási díj megfizetését igazoló csekk. Csekk igényelhető a ME BTK Dékáni Hivatalában. 3515 Miskolc-Egyetemváros. E-mail: bolalvik@uni-miskolc.hu

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. habil. Dobos Csilla, egyetemi docens

Cím: Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Modern Filológiai Intézet
          Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszék

3515 Miskolc-Egyetemváros

Tel: (46) 565-111/1766, (20) 493-4184

E-mail: doboscsilla52@gmail.com, nyefarago@uni-miskolc.hu

Honlap: http://fordito.uni-miskolc.hu

A képzés célja

A képzés célja olyan szakfordítók képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Az írott forrásnyelvi szöveget tartalmilag pontosan és nyelvileg helyesen vissza tudják adni a célnyelven, ismerik a forrásnyelvi és a célnyelvi ország politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális életét, az Európai Unió intézményrendszerét, valamint a nyelvi közvetítés protokolláris és etikai szabályait.

Elhelyezkedési lehetőségek

A szakfordítói szakképzettség hasznosítási lehetősége rendkívül széles körű. Végzett hallgatóink szakfordítóként és tolmácsként dolgoznak vagy olyan nyelvigényes munkakörökben helyezkednek el hazai és multinacionális vállalatoknál, közigazgatási és kulturális intézményekben, ahol a nyelvi közvetítés feladatkörük szerves részét képezi. A nálunk végzett hallgatók között vannak olyanok, akik jelenleg Brüsszelben dolgoznak, fordító irodát alapítottak, többen főállású vagy mellékállású fordítóként és/vagy tolmácsként dolgoznak különböző fordító irodáknál, megyei vállalkozásoknál, cégeknél.

A Miskolci Egyetemen 40 éve folyik fordítóképzés, a Bölcsészettudományi Karon 1995-ben került bevezetésre a Fordító Program, 2001-ben indult a Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító szakirányú továbbképzés, majd 2009-ben a Fordító és tolmács mesterképzés

Partnereink

ORSZÁGOS FORDÍTÓ ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA ZRT.
Régióközpontok: Budapest, Eger, Szeged, Pécs, Győr.


TECH-LINGUA
A TECH-LINGUA cég az SDL Trados, a piacvezető számítógépes fordítástámogató szoftver hivatalos magyarországi képviselője. A Miskolci Egyetem 2010-ben csatlakozott az SDL Egyetemi Programhoz, így hallgatóink saját számítógépes termünkben ismerik meg a legkorszerűbb számítógépes fordítástámogató eszközök használatát.


BENEDICTUM KFT.
A BeneDictum Kft. egy 23 éve sikeresen működő fordító iroda, melyet egyik volt hallgatónk alapított.