Akkreditált szakok

Alapszakok

Mesterszakok

PhD képzések

Új rendszerű tanári mesterképzések
Közismereti tanári képzések: (2, 4 vagy 5 félév)
(2017 szeptemberétől)

Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

Osztatlan tanárképzések

Szakirányú képzések

Pedagógus-továbbképzési programok

  • Magyartanárok szakmai és pedagógiai továbbképzése. Engedélyszám: 82/22/2012.
  • Történelemtanárok szakmai és pedagógiai megújulása. Engedélyszám: 82/21/2012.
  • Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban. Engedélyszám: 957/113/2013.
  • Szaknyelvtanítási módszertani továbbképzés némettanárok számára (gazdasági szaknyelvi tréning). Engedélyszám: 23/56/2015.
  • Együtthaladó-tartalomalapú magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára. Engedélyszám: 23/58/2015.
  • Történelmi műveltséggel az előítéletek, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. Engedélyszám: 23/59/2015.
  • Iskolai közösségi szolgálat és önkéntes segítségnyújtás. Engedélyszám: 23/60/2015.

TÖRTÉNELEM MESTERSZAK

A bolognai képzési rendszerben a történelem alapszak a történelem BA 6 féléve után lehetőség van a tanulmányok folytatására történelem mesterképzésen (MA). A 4 féléves diszciplináris (tudományos) történelem mesterképzésben a korábbi tanulmányok folytatásaként a hallgatók elmélyülhetnek a történelemtudomány különböző szakterületein, és mesterdiplomájukkal a bölcsészeti és társadalomtudományok területén számos helyen elhelyezkedhetnek, ahol magas szintű történelemtudományi ismeretekre van szükség. A képzésben az általános történettudományi tárgyakon túl egyelőre három szakirányt lehet választani:

  • Társadalomtörténet szakirány
  • Hadtörténet szakirány (Muzeológiai gyakorlattal)
  • Kora újkori magyar történelem szakirány

Mesterképzésre mind nappali, mind levelező formában lehet jelentkezni, korlátozott számban államilag finanszírozott helyekre, valamint költségtérítéses képzésre is. A mesterképzésre felvételi elbeszélgetés alapján vesszük fel a hallgatókat. A levelező képzés igazodik a dolgozók munkarendjéhez, így az órákat péntek délután és szombaton tartjuk.

További információ:
Történettudományi Intézet
Miskolc-Egyetemváros, B/2 ép. 4 em.
Tel.: (46) 565-111 21-34 mellék

E-mail: boltgbea@uni-miskolc.hu
Web: http://tti.uni-miskolc.hu