Akkreditált szakok

Alapszakok

Mesterszakok

PhD képzések

Új rendszerű tanári mesterképzések
Közismereti tanári képzések: (2, 4 vagy 5 félév)
(2017 szeptemberétől)

Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

Osztatlan tanárképzések

Szakirányú képzések

Pedagógus-továbbképzési programok

  • Magyartanárok szakmai és pedagógiai továbbképzése. Engedélyszám: 82/22/2012.
  • Történelemtanárok szakmai és pedagógiai megújulása. Engedélyszám: 82/21/2012.
  • Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban. Engedélyszám: 957/113/2013.
  • Szaknyelvtanítási módszertani továbbképzés némettanárok számára (gazdasági szaknyelvi tréning). Engedélyszám: 23/56/2015.
  • Együtthaladó-tartalomalapú magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára. Engedélyszám: 23/58/2015.
  • Történelmi műveltséggel az előítéletek, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. Engedélyszám: 23/59/2015.
  • Iskolai közösségi szolgálat és önkéntes segítségnyújtás. Engedélyszám: 23/60/2015.

SZOCIOLÓGIA MESTERSZAK

Kiknek ajánljuk?

Azoknak, akiket a társadalmi folyamatok és jelenségek mélyebb megértése motivál, akiket munkájuk során a szociológiai szemléletmód érvényesítése motiválja, akiket a különféle élethelyzetben élő társadalmi csoportok jobb megismerése motivál, azoknak, akik kellően motiváltak ahhoz, hogy kérdezzenek, hallgassanak, elemezzenek, feltárjanak, írjanak társadalmi kérdésekről.

Várjuk azokat, akik:
Kellően kreatívak ahhoz, hogy a különféle szociológiai módszereket bátran kombinálják, a társadalom leírására vonatkozó elméletek rejtett összefüggéseit megértsék, hogy új, érdekes, releváns kérdéseket tegyenek fel, hogy a szociológia bevett módszereit és elméleteit szabadon használhassák és értelmezzék, hogy megtalálják a szociológus lehetséges szerepeit a mai társadalmi keretek között.

A képzés időtartalma: négy féléves, nappali és levelező tagozatos formában.

Mit kínálunk?

A két éves szociológia mesterképzés (MA) során szociológus végzettség szerezhető. A képzés célja olyan társadalomtudományi felkészültséggel rendelkező szakemberek képzése, akik a társadalmi élet különböző területein (elsősorban a politika, kutatás, oktatás, kultúra, média, kisebbségvédelem, gazdasági élet, társadalomtervezés és -irányítás) önállóan vagy teamben végzendő döntéshozói, irányítási, tervezési, szervezési, szakértői, kutatási és oktatási feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek. A végzettek megfelelő elméleti és gyakorlati tudással, interdiszciplináris ismeretekkel és nemzetközi kitekintéssel rendelkeznek. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A képzés szakirányai: Kommunikáció és médiaszociológia, Kisebbségszociológia

További információ:
Szociológiai Intézet
Miskolc-Egyetemváros, B/2 Ép. 1 em.
Tel.: (46) 565-111 (2184 mellék)

Web: http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu