Akkreditált szakok

Alapszakok

Mesterszakok

PhD képzések

Új rendszerű tanári mesterképzések
Közismereti tanári képzések: (2, 4 vagy 5 félév)
(2017 szeptemberétől)

Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

Osztatlan tanárképzések

Szakirányú képzések

Pedagógus-továbbképzési programok

  • Magyartanárok szakmai és pedagógiai továbbképzése. Engedélyszám: 82/22/2012.
  • Történelemtanárok szakmai és pedagógiai megújulása. Engedélyszám: 82/21/2012.
  • Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban. Engedélyszám: 957/113/2013.
  • Szaknyelvtanítási módszertani továbbképzés némettanárok számára (gazdasági szaknyelvi tréning). Engedélyszám: 23/56/2015.
  • Együtthaladó-tartalomalapú magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára. Engedélyszám: 23/58/2015.
  • Történelmi műveltséggel az előítéletek, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. Engedélyszám: 23/59/2015.
  • Iskolai közösségi szolgálat és önkéntes segítségnyújtás. Engedélyszám: 23/60/2015.

SZOCIOLÓGIA ALAPSZAK

Kiknek ajánljuk?

Azoknak, akiket érdekel, hogy mi az emberi viselkedés mozgatórugója, akik kíváncsiak arra, hogy hogyan működik a társadalom körülöttük. Akik meg szeretnének ismerkedni különféle kultúrákkal, népekkel, szokásokkal. Azoknak, akik meg szeretnék fejteni, hogy miért viselkedik az ember csoportban másképp, mint egyénileg. Azoknak, aki meg szeretnék tudni, hogy mi az a deviancia, létminimum, szórás, szubkultúra, medián, társadalmi alrendszer...

Várjuk azokat, akik:
Elég bátrak ahhoz, hogy szembenézzenek saját magukkal, hogy meg merjenek ismerni másokat, ahhoz, hogy segítsék az eligazodást társadalmunkban, és elég bátrak ahhoz, hogy számoljanak, elemezzenek, kutassanak.

Kik vagyunk?
A Szociológia alapszakos képzést a Szociológiai Intézet koordinálja.
Az Intézet általános célkitűzése olyan, humanisztikus értékek iránt elkötelezett, társadalomkritikai érzékkel rendelkező, alkotó szellemű szakemberek képzése, akik széles körű társadalomelméleti, társadalomtörténeti, szociálpszichológiai, elméleti és empirikus társadalomkutatási és informatikai módszertani ismeretekkel rendelkeznek. Elsajátították a hazai és európai társadalmak és társadalmi folyamatok valamint a globalizációs tendenciák elemzésének szakmai ismeretanyagát és készségeit illetve képesek a szociológiai ismeretek oktatására és önálló elméleti és empirikus kutatásra.
Emellett tudják ismereteiket a gyakorlatban is alkalmazni:
társadalmi struktúrák; szervezeti és emberi viszonyok, illetve folyamatok elemzése; adatfelvétel, adatelemzés; döntés előkészítés; szociológiai, közvélemény- és piackutatás; környezeti és hatástanulmányok készítése terén, mind kutató, oktató, mind pedig gazdasági, politikai, igazgatási, társadalmi és kulturális, állami, önkormányzati és civil, a versenyszférában vagy azon kívül működő intézményekben és szervezetekben.

Az Intézetben 13 főállású és egy másodállású oktató dolgozik. Az oktatás során lehetőség van egyes kurzusok idegen nyelven történő hallgatására.

Az Intézet számos nemzetközi kapcsolattal és Erasmus cserediák kapcsolattal rendelkezik, illetve egy 12 országot érintő nemzetközi projekt tagjaként részképzési lehetőséget kínálunk Hollandiában.

Az Intézet szociológiai kutatásokat végez ( a hallgatók bevonásával) az alábbi témákban: társadalmi rétegződés, mobilitás; információs társadalom; marginalizáció, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, társadalmi egyenlőtlenségek, szegénység; érték- és életmód kutatások; területi tervezés, szociális fejlesztési koncepciók; civil társadalom kutatása; etnicitás, roma kisebbség

A képzés időtartama:
Hat féléves, nappali és levelező tagozatos formában.

Mit kínálunk?
A három éves szociológia alapszakos (BA) képzés keretében szociológia alapszakos szakelőadó szakképzettség szerezhető.
A hallgatók minden félévben különböző terepgyakorlat során szerezhetnek jártasságot szociológiai kutatások kivitelezésében.

Elhelyezkedési lehetőségek:
Államigazgatási szerveknél, civil szervezeteknél, pályázatírással kapcsolatos területeken, piac- és közvéleménykutató cégeknél, önkormányzatoknál, szociális és oktatási intézményekben, kutatóintézetekben, területfejlesztéssel, szociális fejlesztésekkel kapcsolatos cégeknél

Továbbtanulási lehetőségek:
Lehetőség van Szociológia mesterképzésben továbbtanulni, melyet szintén a Szociológiai Intézet koordinál, illetve egyéb, a Miskolci Egyetem vagy más egyetemek mesterképzéseiben – elsősorban társadalomtudományi, szociális, bölcsészettudományi területeken.

További információ:
Szociológiai Intézet
Miskolc-Egyetemváros, B/2 Ép. 1 em.
Tel.: (46) 565-111 (2184 mellék)

Web: http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu