Akkreditált szakok

Alapszakok

Mesterszakok

PhD képzések

Új rendszerű tanári mesterképzések
Közismereti tanári képzések: (2, 4 vagy 5 félév)
(2017 szeptemberétől)

Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

Osztatlan tanárképzések

Szakirányú képzések

Pedagógus-továbbképzési programok

  • Magyartanárok szakmai és pedagógiai továbbképzése. Engedélyszám: 82/22/2012.
  • Történelemtanárok szakmai és pedagógiai megújulása. Engedélyszám: 82/21/2012.
  • Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban. Engedélyszám: 957/113/2013.
  • Szaknyelvtanítási módszertani továbbképzés némettanárok számára (gazdasági szaknyelvi tréning). Engedélyszám: 23/56/2015.
  • Együtthaladó-tartalomalapú magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára. Engedélyszám: 23/58/2015.
  • Történelmi műveltséggel az előítéletek, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. Engedélyszám: 23/59/2015.
  • Iskolai közösségi szolgálat és önkéntes segítségnyújtás. Engedélyszám: 23/60/2015.

MAGYAR ALAPSZAK

Kinek ajánljuk:

Mindazoknak, akik érdeklődnek az irodalom- és nyelvtudomány területi iránt. Akik részleteiben szeretnék látni az emberiség írott örökségét.

A magyar szakos képzést az ME BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete fogja össze. Az intézetben a következő tanszékek működnek, amelyek egyben szakterületük tudományos műhelyei is:

  • Magyar Irodalomtörténeti Intézeti Tanszék
  • Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Intézeti Tanszék
  • Magyar Nyelvtudományi Intézeti Tanszék

Intézetünk hallgatói a következő képzési utat járhatják be: alapképzésünk (BA) után két és fél éves tanári vagy kétéves nem tanári (diszciplináris) mesterszakon (MA) is tovább lehet tanulni, a legtehetségesebbeket pedig ezután Irodalomtudományi Doktori Iskolánkba várjuk hároméves PhD tanulmányokra.

Képzés célja:
Az irodalomtudományi szakterületen folyó képzés célja, hogy a hallgatókat megbízható ismeretekkel lássa el a magyar és a világirodalom fejlődésének folyamatairól. Megismerteti a hallgatókat az irodalom történetileg változó társadalmi feltételeivel, intézményrendszerével, az irodalmi műalkotások létmódjának állandó és változó elemeivel. Felvértezi őket azokkal az alapvető filológiai, retorikai, verstani, poétikai, hermeneutikai ismeretekkel, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az irodalmi jelenségek értelmezéséhez. Megtanítja őket nemzeti irodalmunk és a világirodalom együttes szemléletére.
A nyelvtudományi szakterületen folyó képzés célja a magyar nyelv természetének, történeti fejlődéséből levezethető sajátosságainak megismertetése. A hallgatók szilárd nyelvelméleti alapozásra támaszkodva megismerik a nyelvészeti kutatás módszereit, a magyar nyelv grammatikáját, a nyelvi szerveződés törvényszerűségeit, a nyelvhasználat történetileg és szociológiailag változó formáit, a nyelvi jelenségek különböző megközelítéseit. Mindezek mellett képessé válnak arra is, hogy árnyaltan tudják kifejezni magukat, hogy szóban és írásban is egyaránt választékosan tudjanak megnyilatkozni. Olyan ismeretekkel és készségekkel ruházzuk fel a hallgatókat, amelyek megalapozzák arra való alkalmasságukat is, hogy a különböző iskolatípusokban tanári tevékenységet folytassanak.

Elhelyezkedési lehetőségek:
A bölcsészek elhelyezkedési lehetőségeiről, esélyeiről egy újabban készült felmérésből kitűnik, hogy a bölcsész végzettségűek számos területen, rugalmasan elhelyezkedhetnek. A hagyományos pedagógusi és kutatói munkakörökön, valamint a képzettséghez közvetlenül kapcsolódó munkahelyeken túl elsősorban a közigazgatásban, az uniós intézményrendszerekben és feladatokban, a versenyszféra nyelvtudást és kommunikációs, illetve elemzési készséget igénylő részében, a médiában, az állami, önkormányzati és civil kulturális intézményekben, a projektmenedzsmentben, általános szervezési feladatok terén számítanak bölcsészekre.

További információ:
Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Miskolc- Egyetemváros B/2 3. em.
Tel.:06-46-565-111 (2162; 2120 mellék)

Web: magyarszak.uni-miskolc.hu

Web: http://magyarszak.uni-miskolc.hu