Akkreditált szakok

Alapszakok

Mesterszakok

PhD képzések

Új rendszerű tanári mesterképzések
Közismereti tanári képzések: (2, 4 vagy 5 félév)
(2017 szeptemberétől)

Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

Osztatlan tanárképzések

Szakirányú képzések

Pedagógus-továbbképzési programok

  • Magyartanárok szakmai és pedagógiai továbbképzése. Engedélyszám: 82/22/2012.
  • Történelemtanárok szakmai és pedagógiai megújulása. Engedélyszám: 82/21/2012.
  • Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban. Engedélyszám: 957/113/2013.
  • Szaknyelvtanítási módszertani továbbképzés némettanárok számára (gazdasági szaknyelvi tréning). Engedélyszám: 23/56/2015.
  • Együtthaladó-tartalomalapú magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára. Engedélyszám: 23/58/2015.
  • Történelmi műveltséggel az előítéletek, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. Engedélyszám: 23/59/2015.
  • Iskolai közösségi szolgálat és önkéntes segítségnyújtás. Engedélyszám: 23/60/2015.

KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA ALAPSZAK
Már nem indul, kifutó képzés

Kinek ajánljuk?

Ha a társadalmi problémákra nyitott, az emberek életmódját közelről figyelő, közvetlen kapcsolatteremtésre képes, kreatív személyiségnek tartod magad, aki egyetemi tanulmányai során sokirányú műveltségre kíván szert tenni, érdemes elgondolkodnod azon, hogy a továbbtanuláskor a kulturális antropológia szakot válaszd!

Képzésünkről:
A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán több mint tizenöt éve folyik nappali és levelező tagozaton kulturális antropológus képzés. Intézetünk ezen évek eredményei, oktatási színvonala illetve az intézet által kiadott diplomák értéke alapján nyerte el a jogot, hogy az új felsőoktatási struktúrában 2006-tól – az országban egyedüliként – önálló 3 éves kulturális antropológia bachelor képzést indítson. Az eddigi tapasztalatokra alapozva a társadalmi problémák felismerésére és vizsgálatára képző, gyakorlatias tanrendet alakítottunk ki. A kimenő BA évfolyamon szerzett tapasztalataink alapján a képzés és a hozzá kapcsolódó szakmai gyakorlatok után a végzettek jó eséllyel találnak munkát az állami és vállalkozói szféra mindazon pozícióiban, ahol a társadalmi konfliktusok elemzése és kezelése a feladat.

Elhelyezkedési lehetőség:

Több mint háromszáz végzett hallgatónknak közel hatvan százaléka végzettségének megfelelő állásokban helyezkedett el kutatóként, közigazgatási-, közgyűjteményi- és médiaszakértőként, tanárként.

Az először 2007-ben meghirdetett master szinten továbbtanulók számára pedig az alkalmazott antropológiai tudást elmélyítő, s azt – az antropológiai filmes specializáció elvégzésével – megjelenítő tanmenetet dolgoztunk ki.

Hallgatóink már másodévtől bekapcsolódhatnak az Antropológiai Film Szakkollégium műhelymunkájába.

Napi oktatási munkánkba, az Intézet életébe betekinthetsz, ha meglátogatod a www.kvat.uni-miskolc.hu weboldalt.

A Miskolci Egyetemen lehetőséged van MA képzésen továbbtanulni!

További információ:
Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet
Miskolc-Egyetemváros, C/1. épület III. emelet
Tel.: (46) 565-221

E-mail: btkvat@uni-miskolc.hu
Web: http://www.kvat.uni-miskolc.hu