Akkreditált szakok

Alapszakok

Mesterszakok

PhD képzések

Új rendszerű tanári mesterképzések
Közismereti tanári képzések: (2, 4 vagy 5 félév)
(2017 szeptemberétől)

Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

Osztatlan tanárképzések

Szakirányú képzések

Pedagógus-továbbképzési programok

  • Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban. Engedélyszám: 957/113/2013.
  • Szaknyelvtanítási módszertani továbbképzés némettanárok számára (gazdasági szaknyelvi tréning). Engedélyszám: 23/56/2015.
  • Együtthaladó-tartalomalapú magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára. Engedélyszám: 23/58/2015.
  • Történelmi műveltséggel az előítéletek, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. Engedélyszám: 23/59/2015.
  • Iskolai közösségi szolgálat és önkéntes segítségnyújtás. Engedélyszám: 23/60/2015.
  • Kiégés megelőzés és stresszkezelés reflektív technikákkal. Engedélyszám: 9/27/2018.
  • Komplex Instrukciós Program (KIP) mint tanulói státuszkezelő eljárás. Engedélyszám: 9-26/2018.

HASZNOS TUDNIVALÓK A FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOSAN

PÓTFELVÉTELI 2019!

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 7.

A 2019. évi pótfelvételi eljárással kapcsolatosan a kari honlap nyitó oldalán talál részletes információkat: http://www.bolcsesz.uni-miskolc.hu


JÓ TUDNI MESTERKÉPZÉSRE JELENTKEZŐKNEK

A mesterszakos vizsgák időpontja: 2019. július 1-3, a pontos időpontot és helyszínt a postai úton eljuttatott behívó levél tartalmazza majd.

Felhívjuk figyelmét az ú.n. előzetes KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁS fontosságára, melyet Önnek kell kezdeményezni 2019. február 8-ig. Ezen eljárás keretében kell megvizsgálnunk azt, hogy az adott mesterképzési szakra történő belépéshez elfogadható-e a korábbi végzettsége, illetve a korábban megszerzett kreditjei alapján mennyi szakterületi kredit ismerhető el. A szükséges űrlap itt tölthető le: elozetes_kerditelismeresi_eljaras_2019.doc

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSRE történő jelentkezéskor teendő pályaalkalmassági vizsgáról, az egyes szakok pontszámítási módjáról, továbbá a szóbeli felvételi vizsga kötelező irodalomjegyzéről ebből a dokumentumból tájékozódhat: btk_mesterszak2019.docx

JÓ TUDNI OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSRE JELENTKEZÉS ESETÉN!

A pályaalkalmassági vizsga időpontja: 2019. június 19-20, a pontos időpontot és helyszínt a postai úton eljuttatott behívó levél tartalmazza majd.

Az osztatlan média-, mozgókép- és kommunikációtanár szakpárra jelentkezőknek a pályaalkalmassági vizsga mellett GYAKORLATI VIZSGÁN is részt kell venni.

A gyakorlati vizsga időpontja: 2019. június 19-20, a pontos időpontot és helyszínt a postai úton eljuttatott behívó levél tartalmazza majd.

A pályaalkalmassági vizsgával, és a média-, mozgókép- és kommunikációtanár szakpárra jelentkezők gyakorlati vizsgájával kapcsolatos további információk innen tölthetők le: btk_osztatlan.docx

JÓ TUDNI SZOCIÁLIS MUNKA - DUÁLIS KÉPZÉSBEN

Szeretnél TANULNI ÉS DOLGOZNI egyszerre?
Szeretnél elhelyezkedni azonnal választott szakmádban az egyetemi évek alatt?
A duális képzést szociális munkán Neked találták ki!

A duális képzés során az elmélet és gyakorlat (egyetem és munkahely) egymásba fonódik. Jelenleg 2 partnerünk van ennek megvalósításában.
További információk a duális képzésre történő jelentkezséről és a felvételi eljárás menetéről: btk_dualis2019.docx

Jelentkezési lap duális szociális munka képzésre: jel_lap_dualisszocmunka2019.docx

FELVÉTELI 2019

2019 szeptemberében induló képzések a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán

Alapképzésben, osztatlan képzésben meghirdetett képzések: ALAP ÉS OSZTATLAN KÉPZÉSEK 2019.

Mesterképzésben meghirdetett képzések: MESTERKÉPZÉSEK 2019.

Felhívjuk a figyelmet, hogy mesterképzésre történő jelentkezés esetén a jelentkezés megkönnyítése érdekében, illetve annak eldöntésére, hogy a jelentkező a mesterszakra történő belépéshez rendelkezik-e az előfeltételként meghatározott oklevéllel, előzetes kreditelismerési eljárást kell lefolytatni, melyet a jelentkező 2019. február 8-ig kérhet az „ELŐZETES KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁS” nyomtatványon szereplő módon.

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2019. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2019. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

A 2019. szeptemberi kezdéssel induló szakirányú továbbképzések jelentkezési határideje: 2019. augusztus 15.

Bővebb információ: Szakirányú továbbképzések

Sikeres felvételit kívánunk!