Kiemelt hirek Hallgatói Központ Felvételi Neptun

  Képzési szintek


A bolognai-rendszerű képzés

2006-tól Karunkon is bevezetésre került az úgynevezett bolognai-rendszerű, többciklusú képzés. Ennek keretein belül intézményünkben az alábbi képzési szinteken folyik oktatás.

Alapképzés (BA)

Az első képzési szint, mely 6 féléves. Az alapképzés csak egyszakos. Az alapfokozatot nyújtó képzés a munkaerőpiacon hasznosítható szakmai ismereteket ad, az elhelyezkedéshez jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít, egyúttal megfelelő elméleti alapozást is nyújt az adott szakterületen a tanulmányok folytatásához, a mesterfokozat megszerzéséhez.

Mesterképzés (MA)

A második felsőfokú végzettségi szint, amellyel mesterfokozat és szakképzettség szerezhető. Mesterképzésre az vehető fel, aki legalább alapfokozatot és szakképzettséget, vagy ezzel egyenértékű főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelet, illetve egyetemi szintű végzettséget vagy mesterfokozatot szerzett. A képzési idő 4, tanárképzés esetén előképzettségtől függően 2-5 félév.

Szakirányú továbbképzés (SZT)

E képzés során alap- vagy mesterfokozatot, illetve főiskolai vagy egyetemi oklevél megszerzését követően további szakirányú szakképzettség szerezhető. A képzési idő legalább 2, legfeljebb 4 félév.

Osztatlan tanárképzés (OSZT)

2013 szeptemberétől került bevezetésre országos és kari szinten is. A szakpáros képzésben mind általános, mind középiskolai tanári végzettség is szerezhető, ettől függően a képzés 10,11 vagy 12 féléves.

Pedagógus továbbképzési programok

 • Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban.
  Engedélyszám: 957/113/2013.
 • Szaknyelvtanítási módszertani továbbképzés némettanárok számára (gazdasági szaknyelvi tréning).
  Engedélyszám: 23/56/2015.
 • Együtthaladó-tartalomalapú magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára.
  Engedélyszám: 23/58/2015.
 • Történelmi műveltséggel az előítéletek, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen.
  Engedélyszám: 23/59/2015.
 • Iskolai közösségi szolgálat és önkéntes segítségnyújtás.
  Engedélyszám: 23/60/2015.
 • Kiégés megelőzés és stresszkezelés reflektív technikákkal. Engedélyszám: 9/27/2018.
 • Komplex Instrukciós Program (KIP) mint tanulói státuszkezelő eljárás. Engedélyszám: 9-26/2018.

Doktori képzés (PhD)

A mesterszak elvégzése után, a tudományos fokozat megszerzésére van lehetőség. A képzési idő 6 félév. A Karon belül a doktori fokozat megszerzésére az Irodalomtudományi Doktori Iskola nyújt lehetőséget.

Dékáni Hivatal
  Miskolci Egyetem
    Bölcsészettudományi Kar
    Dékáni Hivatal
    3515 Miskolc
    B/2. épület fszt.

  Telefon: (46)565-111/22-25
    Fax: (46)563-459
  E-mail: boldek@uni-miskolc.hu


Tanulmányi Csoport
  Miskolci Egyetem
    Bölcsészettudományi Kar
    Tanulmányi Csoport
    3515 Miskolc
    B/2. épület fszt.

  Telefon: (46)565-111/20-14, 20-15
    Fax: (46)563-462
  E-mail: boldek@uni-miskolc.hu