Kiemelt hirek Hallgatói Központ Felvételi Neptun

  Alapítványok


A Miskolci Egyetem
Bölcsészettudományi Karának fejlesztéséért alapítvány

Alapítás éve: 2007
Székhelye: 3515 Miskolc-Egyetemváros

Az Alapítvány célja: közhasznú szervezetként az Alapítvány elsődleges célja a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán folyó oktatás, kutatás támogatása. Az Alapítvány ennek érdekében - többek között - támogatást nyújt a Kar oktatási, kutatási és tudományos tevékenységéhez oktatói, és hallgatói szinten egyaránt. Tevékenységi körébe tartozik továbbá a Karon jelenleg tanuló, és korábban végzett hallgatók segítése, támogatás a pályakezdéskor a munkaerő-piaci esélyegyenlőség megteremtéséhez a Karon végző és végzett diákok számára.
További célkitűzések: aktív és alakító tényezőként részvétel a Miskolc központtal létrehozandó tudáscentrum működésében; az oktatáshoz kapcsolódó hátrányos helyzetűek védelme és támogatása; egyes szakok közötti projektek tervezése, lebonyolítása; egyetemek hasonló szakjai közötti kapcsolatteremtés, közös tevékenységek erősítése; kapcsolatok kiépítése külföldi egyetemek bölcseleti és társadalomtudományi képzéseivel. Az Alapítvány az oktatási és kutatói munkákat segítendő, pályázik hazai és Európai uniós forrásokra, projekteket generál, és bonyolít le.
A projektek generálása során az Alapítvány elsősorban az Észak-magyarországi régió társadalmi változásaira keres választ. Ennek részeként felnőttoktatási projektek kidolgozását, működtetését, mentori feladatok ellátását is célul tűzte ki.

Kuratórium:
Elnök: a mindenkori dékán, jelenleg Dr. Illésné dr. Kovács Mária egyetemi docens

Titkár:
Dr. Tózsa-Rigó Attila egyetemi docens

Tagok:

  • Dr. Horváth Zita, egyetemi docens
  • Dr. Szabó-Tóth Kinga Dóra

Adószám: 19334983-1-05
Számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-32364321Kari alapítványok
  A Miskolci Egyetem
   Bölcsészettudományi karának
   fejlesztéséért alapítványME alapítványok
  Miskolci Egyetemért Alapítvány
  Peregrinatio IV.
  ME Oktatásának Fejlesztéséért
  Miskolci Egyetem Fejlsztéséért


További pályázati lehetőségek
  TEMPUS Közalapítvány
  OKM felsőoktatási pályázatok
  PAFI pályázatfigyelő
  SFF pályázatfigyelő